PUNT'E TACCU
2001
01) S'è tu voli à catalina
02) A signora è lu mussiù, contradanza di pastricciola
03) Valsu di a rosa
04) Polca d'olmi è cappella
05) A spagnuletta
06) A lavandera
07) Scuttiscia di pastricciola
08) Polca di l'acciani di fiumorbu
09) Masurca di moltifau, masurca di pastricciola
10) A manferina
11) Valsu di lama
12) Contradanza di castiglione
13) Contradanza di pedigrisgiu
14) Masurca, polca di u pughjali
15) Uliosa, ziu andria, a u passu di e mule